ห้องเรียนออนไลน์ มีข้อดี และข้อเสียอย่างไร

การเรียนในห้องเรียนออนไลน์ นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในแบบเดิมที่จะต้องเรียนรวมกันในห้องหลายๆคน ให้เปลี่ยนมาเป็นสามารถที่จะเรียนจากที่ไหนก็ได้ สิ่งสำคัญจะต้องมีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ แต่การเรียนออนไลน์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นสามารถที่จะอ่านได้ในบทความนี้

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ คืออะไร?

การเรียนการสอนออนไลน์ คือ การศึกษาทางไกลโดยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน สามารถที่จะทำการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ หรือมือถือแบบสมาร์ทโฟน โดยอาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง เพื่อเป็นตัวเชื่อมให้ผู้เรียนและผู้สอนได้สื่อสารกัน

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

สะดวก รวดเร็ว

ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ขอเพียงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมือถือสมาร์ทโฟน และอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมต่อหากันได้ ทำให้เกิดความสะดวกสบาย และมีความรวดเร็วในการเรียนรู้

เรียนจากที่ไหนก็ได้

เนื่องจากเป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกัน สามารถที่จะเรียนจากที่ไหนก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละคน ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงไม่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่

เรียนรู้ได้ 24 ชั่วโมง

สำหรับการเรียนทางออนไลน์นั้น ในบางคอร์สเรียน ผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากันแบบเรียลไทม์ ผู้สอนจะบันทึกวีดีโอการสอนนั้นไว้ แล้วค่อยอนุญาตให้ผู้เรียนได้เข้าถึงวีดีโอการสอนนั้น โดยอาจจะต้องมีการชำระเงินค่าเรียนก่อน จึงจะสามารถเข้าดูวีดีโอการสอนนั้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวเลือกในการเรียนรู้มากขึ้น

คุณสามารถที่จะหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในเรื่องที่คุณต้องการเรียน และสามารถเลือกครูผู้สอนคนไหนก็ได้ จึงทำให้มีตัวเลือกในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น

ลดความรู้สึกเครียดระหว่างเรียน

เมื่อเรียนรวมกันหลายๆคน บางคนอาจเกิดความเครียด หรือเกิดความกดดันระหว่างเรียน เพราะอาจจะต้องมีการแข่งขันในเรื่องของคะแนนกับคนอื่นๆ ดังนั้นการเรียนออนไลน์จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ และทำให้กล้าที่จะถามครูผู้สอน หรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสียของการเรียนออนไลน์

ขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น

การเรียนออนไลน์จะทำให้ไม่มีการพัฒนาทางด้านสังคม ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้นควรที่จะหาเวลาเข้าสังคมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วย

ขาดแรงจูงใจในการเรียน

เนื่องจากการเรียนออนไลน์มีความยืดหยุ่นทั้งทางด้านสถานที่และเวลา และไม่ได้มีกฏระเบียบเหมือนกับการเรียนรวมกันหลายๆคน จึงทำให้ผู้เรียนอาจจะขาดโฟกัสในการเรียน รู้สึกเบื่อ หรือไม่มีแรงจูงใจในการเรียนได้

การเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์นั้นถือได้ว่ามีข้อดีอยู่หลายอย่าง ทั้งความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและสถานที่ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญของการเรียนออนไลน์นั้น คุณจะต้องมีวินัยในตัวเองสูง จึงจะสามารถรับความรู้จากการเรียนได้อย่างเต็มที่