การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อรถยนต์

หากรถยนต์นั้นผ่านการใช้งานมานานพอสมควร ชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ก็ย่อมจะมีการเสื่อมสภาพลงบ้าง ดังนั้นควรที่จะหมั่นสังเกตรถยนต์ว่ามีอาการที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ โดยเฉพาะเวลาที่ขับขี่หากรถมีอาการเอียงซ้ายหรือขวา ก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องนำรถไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อได้แล้ว

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

สำหรับการตั้งศูนย์ถ่วงล้อสามารถที่จะอธิบายได้โดยการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • การตั้งศูนย์รถยนต์ คือ การทำให้ส่วนต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบบังคับเลี้ยว ระบบช่วงล่างของล้อรถ และยางของรถยนต์มีความสัมพันธ์กันในขณะที่ขับขี่ ทำให้เวลาที่ขับขี่บนท้องถนนรถสามารถที่จะวิ่งได้ตรง รถไม่ดึงออกซ้ายหรือขวาขณะที่ขับขี่ หากไม่ทำการตั้งศูนย์ก็จะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับช่วงล่างของรถยนต์เกิดการสึกหรอหรือมีอายุการใช้งานที่สั้นลง
  • การถ่วงล้อรถยนต์ คือ การเพิ่มน้ำหนักให้ล้อรถยนต์แต่ละล้อมีความสมดุลกัน ช่วยให้การขับขี่มีความลื่นไหลแม้ว่าจะขับด้วยความเร็ว ทำให้เกิดความนุ่มนวลในการขับขี่ ถ้าหากล้อไม่มีความสมดุล ก็จะทำให้เวลาที่ขับขี่รถยนต์พวงมาลัยมีอาการสั่น ความสามารถในการเกาะถนนลดประสิทธิภาพลง ทำให้ระบบโช๊คอัพและระบบช่วงล่างมีปัญหา ความนิ่มนวลในการขับขี่ลดลง

เมื่อไหร่ที่ควรนำรถเข้ารับการตั้งศูนย์

สำหรับการตั้งศูนย์รถยนต์นั้นจะต้องทำเป็นประจำทุกปี หากรถยนต์ผ่านการใช้งานมาประมาณ 20,000 กิโลเมตร หรือมีการขับรถตกหลุมบ่อยๆ หรือขับขี่ไปตามสภาพถนนที่ขรุขระ ก็จะส่งผลให้ระบบช่วงล่าง รวมถึงระบบบังคับเลี้ยวมีประสิทธิภาพที่ลดลง สำหรับอาการที่บ่งบอกได้ว่าควรที่จะนำรถยนต์เข้ารับการตั้งศูนย์ได้แล้ว ได้แก่

  • พวงมาลัยมีอาการสั่น ขณะที่มีการขับขี่รถยนต์
  • ขณะที่ขับรถอยู่รู้สึกว่ารถวิ่งไม่ตรง รถมีอาการเลื้อยไปทางซ้ายหรือขวา
  • หากลองปล่อยมือจากพวงมาลัยรถ รถจะวิ่งเอียงไปทางซ้ายหรือขวา ไม่วิ่งตรงไปข้างหน้า
  • ขณะที่รถเข้าโค้งจะมีเสียงดังเกิดขึ้น

เมื่อไหร่ที่ควรนำรถเข้ารับการถ่วงล้อ

  • พวงมาลัยรถมีอาการสั่นขณะที่ขับขี่บนท้องถนน
  • เกิดการเสียสมดุลของยางรถยนต์ เนื่องจากยางรถยนต์มีการสึกหรอที่ไม่เท่ากัน

นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ ก็ควรที่จะทำการถ่วงล้อด้วยทุกครั้ง

หากรถยนต์ไม่ได้ทำการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ก็อาจจะส่งผลเสียหลายอย่างต่อรถยนต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ที่มีการสึกหรอก่อนกำหนด หรือหากขับรถไปตามท้องถนนแล้วรถมีอาการวิ่งเอียงก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้