ทำความรู้จักริดสีดวงทวาร มีกี่แบบและวิธีรักษา

“ริดสีดวงทวาร” เป็นโรคที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นบริเวณทวารหนัก สาเหตุส่วนมากมาจากระบบขับถ่ายไม่ดี อาการท้องผูก ทำให้อุจจาระแข็ง เป็นก้อน ซึ่งสร้างความกังวลใจและรบกวนการใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นอย่างมาก

รู้จักริดสีดวงทวาร 

คือกลุ่มของหลอดเลือดดำบริเวณปลายสุดของลำไส้ใหญ่และที่ขอบรูทวารหนักโป่งพองและยื่นออกมา  

ริดสีดวงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  

1.ริดสีดวงภายใน คือ การที่เนื้อเยื่อของทวารหนัก  ที่อยู่สูงกว่าdentate line  เลื่อนตัวลงมาทางปากทวารหนักทำให้เกิดอาการเลือดออกขณะถ่ายอุจจาระ  หรือยื่นออกมาจากขอบทวารหนัก  

อาการเริ่มต้นริดสีดวงจะมีขนาดเล็ก มีขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือคลำได้แต่จะมีเลือดออกเวลาขับถ่าย หากอาการหนัก ริดสีดวงจะยื่นออกมาขณะถ่ายอุจจาระและเลื่อนกลับเข้าไปในทวารหนัก หลังถ่ายอุจจาระ ต่อมาต้องดันริดสีดวงที่ยื่นออกมากลับเข้าไปในทวารหนัก และระยะสุดท้ายริดสีดวงเริ่มมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถหดหรือดันกลับเข้าไปได้ จะมีอาการปวดมาก  

2.ริดสีดวงภายนอก   คือเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ dentate line ยืดออกเป็นติ่งเนื้อ ริดสีดวงทวารภายในและภายนอกจะเกิดร่วมกันได้บ่อยครั้ง การดูแลรักษาพิจารณาจากชนิด และ ความรุนแรงของโรค  ทั้งนี้การรักษามุ่งเพื่อบรรเทาอาการ  และไม่จำเป็นต้องขจัดหัวริดสีดวงทวารที่มีอยู่ทั้งหมด 

วิธีการรักษาริดสีดวงทวาร สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท 4 ระยะ ดังนี้ 

1.รักษาโดยไม่ผ่าตัด จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยริดสีดวงตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงระยะที่ริดสีดวงยื่นและหดกลับเข้าไปเองได้ชจะรักษาด้วยวิธีดังนี้ 

  • เหน็บยารักษาริดสีดวง 
  • ใช้ยางรัดบริเวณหัวริดสีดวงที่โผล่ออกมาเพื่อให้ฝ่อ และหลุดออก โดยวิธีนี้อาจมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อและ ผลข้างเคียงอื่น ๆ ซึ่งต้องให้แพทย์เฉพาทางที่มีความชำนาญเป็นผู้ให้การดูแลรักษา 
  • ฉีดยาในตำแหน่งใต้ริดสีดวงจะช่วยให้ริดสีดวงยุบลง โดยจะฉีดทุก 2-4 สัปดาห์  

2.รักษาโดยการผ่าตัด ใช้รักษาริดสีดวงภายนอกที่มีผู้ป่วยต้องใช้นิ้วดันริดสีดวงเข้าไป และไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้ 

  • ผ่าตัดแบบมาตรฐาน จะผ่าตัดนำเนื้อเยื่อริดสีดวงที่โตออก และตัดไปถึงขั้วเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวริดสีดวงนั้น โอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นซ้ำ
  • ผ่าตัดแบบใช้เครื่องมือตัดเย็บโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับผู้ป่วยริดสีดวงทวารที่เกิดขึ้นภายในเท่านั้น และมีหัว ริดสีดวงหลายหัว 
  • ผ่าตัดแบบเลเซอร์ เหมาะสำหรับริดสีดวงที่ไม่มีอาการรุนแรง  
  • ผ่าตัดแบบ Radio Frequency Ablation เป็นการปล่อยคลื่นความถี่สูงช่วงแคบ ๆ จี้ไปที่ก้อนริดสีดวง เพื่อทำให้ก้อนฝ่อลง  

เมื่อเราทำความเข้าใจกับโรคริดสีดวงว่ามีกี่แบบและแนวทางการรักษาแล้ว ควรหมั่นสังเกตอาการ หากเสี่ยงเกิดควรรีบพบแพทย์ทันที อย่าปล่อยให้โรคอยู่กับเราเป็นเวลานานๆ